Varje skit räknas

I höst är jag ambassadör för ett ideellt projekt som heter Varje Skit Räknas. Det är ett initiativ för att minska övergödningen av sjöar och hav genom att uppmuntra fler till att mocka sina hagar! Många är nog medvetna om att man bör mocka sina hagar, men gör det alldeles för sällan och förstår inte konsekvenserna av detta.

Att mocka sina hagar är en aktiv insats för miljön som bidrar till minskad övergödning av sjöar och hav, något som leder till algblomning, syrebrist och bottendöd. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav där 97% är drabbat av övergödning, till följd av fosfor- och kväveutsläpp. Sverige har sedan 2007 haft som miljömål att reducera fosforutsläppenmed 535 ton, så att ingen övergödning sker, ett mål som i dagsläget inte nås. Om vi skulle mocka våra hagar dagligen skulle vi hästmänniskor vara med och bidra till att uppnå målet, då mockning kan minska fosforutsläppen till Östersjön med upp till 80 ton per år!

Ett sätt för oss hästmänniskor att minska övergödningen är alltså genom att mocka våra hagar. Vi på Dolk Dressage mockar våra hagar dagligen, något som tar oss cirka 15-20 minuter. Om vi istället hade gjort det mer sällan hade det tagit mycket längre tid och orsakat mer utsläpp av fosfor. Därför tycker jag det är värt att lägga ner 15 minuter dagligen för att hålla hagarna rena och göra något som är bra för miljön.

Signa upp för Varje Skit Räknas och var med och dra ditt strå till stacken! Tillsammans kan vi skapa ett mer hållbarthästsverige.

Kommentera